THÔNG BÁO: Thapthanh là cổng game chơi vui, không đổi thưởng, không quy đổi tiền game ra tiền thật hoặc hiện vật dưới bất kỳ hình thức nào!

Điều khoản

Điều 1. Bạn sử dụng hoặc truy cập trang Thapthanh.com – còn gọi dưới đây là Website - có nghĩa là bạn chấp nhận hoàn toàn các điều khoản sử dụng dịch vụ sẽ được liệt kê dưới đấy. Nếu bạn không đồng ý bất kỳ một điều khoản này, đề nghị không sử dụng Thapthanh.com

Điều 2. Điều khoản sử dụng này áp dụng cho mọi người dùng của trang Thapthanh.com, bao gồm cả những người dùng đóng góp các video, thông tin, hình ảnh và các nội dung hay dịch vụ khác trên trang Thapthanh.com. Trang Thapthanh.com có thể chứa các đường link tới website của bên ngoài không do Thapthanh.com sở hữu hay kiểm soát và do đó Thapthanh.com sẽ không kiểm soát cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách riêng tư của website bên ngoài này.

Điều 3. Bạn sẽ được quyền sử dụng Thapthanh.com theo các điều khoản sử dụng và phải đảm bảo rằng:
- Bạn chỉ sử dụng Thapthanh.com với mục đích cá nhân và phi thương mại
- Bạn sẽ không copy hay phân phối một phần hay toàn bộ Thapthanh.com khi chưa có sự cho phép của Thapthanh.com

Điều 4. Bạn không được sử dụng account của người khác khi truy cập Thapthanh.com mà không được sự cho phép. Khi tạo tài khoản truy nhập, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn phải chịu trách nhiệm về tài khoản của chính mình và phải bản quản mật khẩu truy nhập. Khi bị mất hay bị đánh cắp password, bạn cần thông báo cho Thapthanh.com ngay lập tức.

Điều 5. Bạn phải cam kết không sử dụng hệ thống tự động (spider, robot..) để truy cập Thapthanh.com với mục đích tấn công hay phá hoại. Bạn không được thu thập các thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm cả tên account, từ Thapthanh.com cũng như không dùng các hệ thống liên lạc của Thapthanh.com để thực hiện mục đích chào hàng thương mại (gửi email, tin nhắn ngắn v.v.)

Điều 6. Các nội dung trên Website này, ngoại trừ các nội dung do người dùng cung cấp, bao gồm nhưng không hạn chế ở text, phần mềm, script, ảnh, âm thanh, âm nhạc, video và các nội dung khác, và thương hiệu và logo đều thuộc sở hữu của Thapthanh.com và được bảo đảm của pháp luật về sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế. Bạn phải cam kết không sử dụng, copy hay phân phối 1 phần nội dung này cũng như nội dung của người dùng cung cấp vào mục đích thương mại khi chưa được sự cho phép.

Điều 7. Khi cung cấp nội dung lên Thapthanh.com, người dùng phải tự chịu trách nhiệm với nội dung này cũng như các hậu quả có thể xảy ra với việc phát hành nội dung này. Bạn phải đảm bảo rằng bạn có đủ các giấy phép, quyền, sự cho phép đủ để sử dụng và uỷ quyền cho Thapthanh.com sử dụng. Bạn sẽ phải có đủ quyền sở hữu nội dung bạn đưa lên Thapthanh.com

Điều 8. Khi bạn cập nhật nội dung này lên Thapthanh.com, bạn sẽ cho Thapthanh.com quyền sử dụng, phân phối, trích xuất, trưng bày và trình diễn các nội dung này miễn phí, không độc quyền và trên phạm vi toàn thế giới.

Điều 9. Bạn cũng sẽ cho phép người dùng của Thapthanh.com quyền xem nội dung của bạn thông qua website và có quyền sử dụng, tái chế, phân phối và trích xuất nội dung thông qua các chức năng của Thapthanh.com. Quyền này sẽ chấm dứt khi bạn chấm dứt tài khoản tại Thapthanh.com.

Điều 10. Bạn cam kết KHÔNG cập nhật các nội dung sau:
a. Chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội Chủ nghĩa
b. Các nội dung được bảo vệ về bản quyền mà bạn không có quyền sở hữu/sử dụng
c. Vi phạm quyền tự do cá nhân
d. Sỉ nhuc, lăng mạ, hay gây hiểu nhầm cho Thapthanh.com hay người khác
e. Các nội dung quảng cáo rượu, pháo nổ, thịt thú rừng
f. Văn hoá phẩm đồi truỵ, kích dục, bạo lực
Khi gặp các nội dung này, Thapthanh.com có toàn quyền và ngay lập tức mà có thể không cần báo trước thực hiện việc xoá bỏ nội dung và có thể có các biện pháp đi kèm như cảnh cáo, khoá tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn, xoá bỏ tài khoản hay khiếu kiện ra toà.

Điều 11. Nếu bạn là người có nội dung được bảo vệ bản quyền và phát hiện có sự vi phạm bản quyền tại website Thapthanh.com, đề nghị liên lạc ngay với chúng tôi tại địa chỉ contact@Thapthanh.com

Điều 12. Bạn chỉ được phép liên kết tới các nội dung trên website Thapthanh.com với mục đích cá nhân và phi thương mại và đề nghị ghi rõ “Nguồn: Thapthanh.com”. Thapthanh.com có quyền yêu cầu bạn ngừng kết nối với Thapthanh.com vào bất kỳ thời điểm nào

Điều 13. Thapthanh.com sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác và toàn vẹn của website Thapthanh.com và không chịu trách nhiệm về bất kỳ “sai sót, lỗi lầm hay sự không chính xác của nội dung, cũng như các hậu quả hay thiệt hại phát sinh từ việc truy cập và sử dụng website, và về các thông tin cá nhân đăng ký tại server của Thapthanh.com”. Thapthanh.com không chịu trách nhiệm về nội dung của các sản phẩm, dịch vụ quảng cáo hay đưa ra bởi bên thứ ba trên các banner, đường link, video hay bất kỳ phương tiện quảng cáo nào. Thapthanh.com cũng không chịu trách nhiệm về thông tin giao dịch giữa người dùng và bên cung cấp sản phẩm/dịch vụ thứ ba.

Điều 14. Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của Bạn - Yêu cầu xóa tài khoản

Bất cứ khi nào Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Thapthanh, THAPTHANH cố gắng cung cấp cho Bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của Bạn. Nếu thông tin đó không đúng, THAPTHANH cố gắng cung cấp cho Bạn các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi THAPTHANH phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của Bạn, THAPTHANH có thể yêu cầu Bạn xác minh danh tính của mình trước khi THAPTHANH xử lý yêu cầu của Bạn.

Để yêu cầu xóa tài khoản, quý khách vui lòng gửi email đã xác minh về hotro@thapthanh.com với tiêu đề thư: Yêu cầu xóa tài khoản. Hoặc quý khách có thể liên hệ với hotline (+84) 969 202 634 để yêu cầu xóa tài khoản. Trong vòng 2 ngày làm việc, chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu xóa tài khoản của bạn. Chúng tôi cam kết sẽ xóa hoàn toàn thông tin về tài khoản cũng như thông tin cá nhân do bạn cung cấp liên quan tới tài khoản của bạn và những thông tin này sẽ không thể khôi phục một khi đã được xóa.

THAPTHANH có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật, gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: thay đổi thông tin Số điện thoại quá 3 lần/ ngày).

Trong trường hợp THAPTHANH có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, THAPTHANH sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. THAPTHANH cố gắng duy trì các sản phẩm, dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi Bạn xóa thông tin cá nhân của Bạn, THAPTHANH có thể không xóa ngay khỏi máy chủ của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của THAPTHANH.